Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) – EK-3 Raporu

11/06/2019 tarihli ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Olur İle Yürürlüğe Giren “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında, miktar sınırı olmaksızın yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır.

TMFB alma veya yenilemek için müracaat eden işletmeler, faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3 raporu ile belgelemek zorundadır.

Firmamız bu kapsamda ihtiyacınız dahilinde Ek-3 raporu hazırlamakta ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınmasını sağlamaktadır.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81