Online Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimleri

Güvenlik bilgi formları 31.12.2023 tarihine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından hazırlanabilmektedir. Bu tarihten sonra GBF ler sadece Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından hazırlanabilecektir.

Yönetmelik gereği TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca yapılan GBF Hazırlayıcısı Sınavına girmek ve belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

Firmamız bu kapsamda Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite olmuş  Tüv Austria Belgelendirme kuruluşu ile çalışmakta olup, 3 günlük online eğitimin sonrasında düzenlenen sınavda başarılı olan adaylara "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" sertifikası düzenlenmektedir.

itim Katılım Koşulları;

  •  Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,
  •  Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,
  •  Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,
  •  Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,
  •  Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans veya doktora yapmış kişiler başvurabilir.

Başvuru için Gerek Evraklar;

  • Diploma Örneği
  • TC Kimlik Kartı Örneği
  • Başvuru ücretinin yatırılıdığına dair dekont
  • Tecrübe şartı bulunan adaylar için, iş tecrübesini gösterir belge

Online eğitim öncesinde adaylara eğitim dökümanları ulaştırılmaktadır.


 

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81