Çevre Danışmanlık Hizmetleri

30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince işletmelerin ihtiyaç duyduğu Çevre Yönetim Danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Bu danışmanlık hizmetinin yürütülmesi esnasında, Tesislerin Çevre Mevzuatı altında bulunan Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler açısından değerlendirmesi yapılıp kapsama girdikleri her konuda yönelendirmeleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda genel olarak;

 • Çevre İzni/Lisansı alınması
 • Çevre İzni Muafiyet (Kapsam Dışı) Yazısının Alınması
 • ÇED Kapsam Dışı Görüşünün Alınması
 • Atık Yönetimi Danışmanlığı
 • Sıfır Atık Danışmanlığı
 • Atık Yönetim Planının Hazırlanıp Onaylatılması
 • Geçici Depolama İzni Alınması
 • Bazı Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında “Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi” Alınması
 • Çevre Mevzuatı Kapsamında Bildirim, Belgeleme ve Beyanların Yapılması (Ambalaj Bildirimi, Seveso Bildirimi, Atık Beyanları vb.)
 • Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi Kapsamında Çevre Eğitimleri Düzenlenmesi
 • Teknik Uygunluk Raporu Hazırlanması
 • Çevre Mevzuatı Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması (İç Tetkik) Hizmetleri
 • Çalışanlara yönelik Çevre Eğitimlerinin düzenlenmesi
 • Tesis Çalışmalarının Çevre Kanunu ve Yürürlükte Olan Yönetmeliklere Uygunluğu Konusunda İncelenip Raporlanması Hizmetleri,

gibi konularda hizmet verilmektedir.

ÇEVRE İZNİ/LİSANSI ALINMASI

Bilçev Mühendislik firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olup Çevre Mevzuatı altında bulunan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin ihtiyaç duyduğu Çevre Danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştiren işletmelerin Atıksu Deşarjı, Hava Emisyonu, Çevresel Gürültü ve Derin Deniz Deşarjı konularından en az birine tabi olması durumunda Çevre İzni alınması için gerekli prosedürler yürütülmektedir.

Geri dönüşüm ve Bertaraf işlemlerini gerçekleştiren işletmeler için ise Çevre Lisansı alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Çevre İzni Prosedürü

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81