Eğitim Hizmetleri

Ülkemizde Kimyasallar Yönetimine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında; İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla maddelerin zararlılık değerlendirmesini konu edinmiş “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” ve bu maddelerin karışımlarının insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasında bizlere yol gösteren  “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” mevcuttur.

Her iki yönetmelikte de Güvenlik Bilgi formlarının, TÜRKAK’tan akredite olmuş yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan sınavda başarılı olacak kişiler tarafından hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda firmamız GBFH (Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı) ve KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı) eğitimleri düzenlemekte ve Sınav için TÜV Austria Belgelendirme kuruluşu ile çalışmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formları 31/12/2023 tarihine kadar “Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları tarafından hazırlanabilecekken 31/12/2023 tarihinden sonra KKDİK Yönetmeliği kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanabilecektir. Bu tarihe kadar GBF ler her iki yeterlilik belgesi sahiplerince hazırlanabilmektedir.

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

1004 Sokak No:1/P07 İnşaat Malzemeleri Satıcıları İş Merkezi B Blok Gıda Çarşısı, Yenişehir – İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81