KKDİK Danışmanlığı

REACH Tüzüğünün Türkiyede'ki karşılığı olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" yani kısaca KKDİK Yönetmeliği 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KKDİK Yönetmeliğinin esas amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak ve kimyasalların "KAYDI", "DEĞERLENDİRİLMESİ", "İZNİ" ve "KISITLANMASI"na ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.


Türk-REACH KKDİK kapsamında Türkiye’de imal edilen, 1 ton ve üzerindeki maddeler ile kendi başına veya karışım içinde Türkiye’ye ithal edilen 1 ton ve üzerindeki maddeler (muaf maddeler hariç) için "Kayıt" zorunluluğu getirilmiştir. Aynı zamanda eşya üreticilerinin ve ithalatçılarının da KKDİK yönetmeliğinde tanımlanmış eşyalar için, "Kayıt" ve "Bildirim" yükümlülükleri bulunmaktadır.


KKDİK Yönetmeliği kayıt yükümlüğünü yerine getirecek tarafları “İmalatçı”, “İthalatçı” veya gerekli olduğu durumlarda “Alt Kullanıcı”lar olarak tanımlamış ve kayıtların tamamlanması için son tarihi 31.12.2023 olarak belirlemiştir.

Türkiye içerisinde, kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki, kayıtlı olmayan yıllık 1 ton ve üzerinde maddeler 01.01.2024 tarihi itibariyle imal ve/veya ithal edilemeyecek ve dolayısıyla piyasaya arz edilemeyecek olup 01.01.2024 tarihinden sonra yıllık 1 tondan fazla imal veya ithal edilmek istenen maddeler için önce kayıt süreci gerçekleştirilecek olup ondan sonra piyasaya arz durumu söz konusu olabilecektir.

Kayıtlar,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının EÇBS sistemi içerisinde bulunan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılabilmekte olup, Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından incelenerek tamamlanacaktır.

KKDİK kapsamında kayıttan sorunmlu olan firmaların kayıt sürecine dahil olabilmesi için ilk olarak ön kayıt yaptırmaları gerekir. Bu sayede kayıt ettireceği madde için Madde Bilgisi Değişim Forumunun (MBDF) bir parçası olacak ve Ortak Kayıtta yer alacaktır. 

KKDİK Danışmanlığı kapsamında hizmetlerimiz;

  • Kimyasal Envanter çalışmasının yapılarak kayıt ettirilmesi gereken maddelerin tespit edilmesi
  • Tesip edilen maddelerin Ön Kayıtlarının Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS)  üzerinden yapılması
  • Madde Bilgisi Değişim Formularının (MBDF) izlenmesi ve raporlanması
  • Teknik dosyaların hazırlanmasında gerekli testleri belirlemek ve faaliyetleri izlemek
  • Kimyasal Kayıt Sistemine (KKS) entegre KGDRS üzerinden Kimyasal Güvenlik Raporlarını oluşturmak
  • Kayıt Dosyalarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemine 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişlerini yapmak

KKDİK TAKVİMİ

Tarih

İşlemler

Açıklama

23/12/2017 – 31/12/2020**

(KKDİK Yönetmeliğinde Belirtilen Ön Kayıt Tarihleri)

Ön Kayıt (Ön-MBDF) süreci

KKDİK yönetmeliğine göre Ön-MBDF'lerin 31/12/2020 tarihinden önce gönderilmiş olması gerekiyordu. Ancak kayıt sürecinin 31/12/2023 tarihine kadar devam edecek olması ve 31/12/2020 tarihinden sonra piyasaya arz edilecek olan maddeler de düşünülürek Ön-MBDF yapılabilmesine devam edilebilmektedir.

01/01/2021 – 31/12/2023

Kayıt (MBDF) Süreci

Bu süre zarfında ön kayıt yaptırmış olan maddeler imal veya ithal edilebilir, özetle ülke içerisinde piyasaya sürülebilir. Ancak 31.12.2023 tarihine kadar kayıtların tamamlanması gerekmektedir.

01/01/2024 ve sonrası

Daha önce kaydı gerçekleşmemiş olan maddeler ancak Kayıt işlemi sonrasında İmal veya İthal edilebilir yani ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

                            

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81