TMGD Ziyaret Raporu Hakkında Duyuru

1 Eylül 2022 Perşembe

İşletmelerin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerine (TMFB) ataması yapılmış olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD)  18.06.2022 tarih ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, işletmelere ayda en az bir defa olmak üzere yapmaları gereken çalışma ziyareti ile ilgili ziyaret raporunun bildirimine ilişkin e-Devlet hizmeti 01.09.2022 tarihinden itibaren kullanıma açılacaktır.

TMGD’lerin işletmelere gerçekleştirecekler bu ziyaretler ile ilgili e-Devlet üzerinden bildirilecekleri ziyaret raporlarında asgari olarak;

  1. İşletmenin faaliyet konularında herhangi bir değişiklik olup olmadığına,
  2. İşletmenin tehlikeli madde iş ve işlemlerinde görev alan personele ilişkin ADR 1.3 kapsamında eğitim kayıtlarının güncel olup olmadığına,
  3. İşletmenin faaliyet konularına uygun olarak hazırlanması gerektiği değerlendirilen;  prosedür, kontrol formu, talimat, vb. dokümanlarda eksiklik olup olmadığına,
  4. İşletmenin faaliyet konusu/konularına bağlı olarak ADR 1.10.3.2’de belirtilen hususlar dâhilinde hazırlanan Emniyet Planının güncel olup olmadığına,
  5. Varsa bir sonraki ay için planlanan faaliyetlere,

İlişkin bilgilere yer verilmesi önem arz etmektedir. 

İşletmeye her ay için (her ayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında) yapılması gereken ziyaret ile ilgili e-Devlet sistemine girilmesi gereken raporun, ziyaretin gerçekleştirildiği ay içerisinde TMGD tarafından e-Devlet sistemi üzerinden girişinin yapılması ve girişi yapılan söz konusu raporun ise sisteme girişi yapılan tarihi takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde işletme yetkilisince de onaylanması gerekmektedir. (Örn: 2022 Eylül ayının 1 ila 30’u arasında herhangi bir tarihte gerçekleştirilen ziyaret yine aynı ay (Eylül) içerisinde sisteme girilecek ve söz konusu ziyaret raporu 2022 Ekim ayının 15’ine kadar işletme yetkilisince onaylanabilecektir.)

Ziyaretin gerçekleştirildiği ayla ilgili raporun aynı ay içerisinde girişinin yapılmaması veya rapor girişi yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde raporun işletme yetkilisince onaylanmaması durumunda ziyaret gerçekleştirilmemiş olarak kabul edilecektir.

İlgililere duyurulur.

Duyuru Linki için tıklayın..

Tüm Haberler

KATALOG

Aşağıda yer alan butona tıklayarak Pdf formatındaki kataloğumuzu indirebilirsiniz!

PDF Katalogu İndir

BİZE ULAŞIN

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : (0232) 457 50 21
F : (0232) 457 50 81