Waste Area Properties

  • Geçici Atık Depolama Alanının tesis ve binalardan ayrı, insan trafiğinden uzak, tehlikeli atıkları alacak lisanslı araçların yanaşmasına uygun bir yerde bulunması gerekmektedir.
  • Geçici depolama alanında depolanan atıkların maksimum 6 (altı) ayda bir geri dönüşüme/bertarafa gönderilmesi, atık sahası bu durum dikkate alınarak boyutlandırılması gerekmektedir.
  • Tehlikeli atıklar ile tehlikesiz atıkların birbirinden ayrı olarak toplanması, giriş kapılarının farklı olması ve yakınında Yangın Tüpü bulundurulması gerekmektedir.
  • Zeminin beton ile kaplı olması, her bölüm için zeminin kenarlarının beton eşik ile yükseltilmesi, betonun minimum 25 cm kalınlıkta olması gerekmektedir. Yağışlardan korunması amacıyla üzerinin ve dört tarafının kapalı olarak inşa edilmesi gerekir. (Tel örgü şeklindeki kapatmalar yağışlardan koruma sağlamadığı için uygun görülmemektedir)
  • Tehlikeli atıkların depolandığı bölümün girişinde; “Dikkat! Tehlikeli Atık” ibaresinin bulunması, etrafının kapalı, giriş kapısının kilitlenebilir olması (kilit altında tutulması), anahtarların sadece yetkili personelde bulunması gerekmektedir.
  • Atıkların depo içeresinde birbirlerinden ayrı olarak, tank ve konteynırlar içerisinde depolanması, her atık türünün konulacağı konteynır üzerinde atık türünü belirten bir levha bulunması gerekmektedir.
  • Tehlikeli Atık Depolama Alanında meydana gelebilecek dökülmelere karşı kör kanal ve kör kuyu bulunması, zemin eğiminin bu kör kanala yönlendirilmesi, kör kanalın (yağışlardan etkilenmemesi amacıyla) atık sahası içerisinde konumlandırılması gerekmektedir.

CATALOGUE

You can download our catalogue by clicking the button below!

Download PDF Catalog

CONTACT US

Halkapınar Mahallesi 1202/1 Sk No:69 D:103 İnşaatçılar İşhanı, Konak - İzmir
T : 0090 (232) 457 50 21
F : 0090 (232) 457 50 81